Produktový katalog

Klinická data

Klinické studie

  • Jindřich Lahovský, MUDr. Hodnocení účinnosti a bezpečnosti zdravotnických prostředků produktové řady OKCEL®. Ref. č. studie: AP-SY-1501. Příslušná data evidována ve složce: 18640 – 033.
  • Jindřich Lahovský, MUDr. Hodnocení účinnosti a bezpečnosti zdravotnického prostředku OKCEL® S. Ref. č. studie: AP-SY-1701. Příslušná data evidována ve složce: 18640 – 033.

 

Vědecké reference

  • Ing. Iveta Brožková, Ph. D. Katedra biologických a biochemických věd na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Závěrečná zpráva z testování antimikrobiální aktivity produktů OKCEL®. Příslušná data evidována ve složce: 18640 - 034.
     
  • Jindřich Lahovský, MUDr. Porovnání základních fyzikálně-chemických parametrů, USP parametrů a mechanického a biologického výkonu hemostatik na bázi regenerované a neregenerované oxidované celulózy. Ref. č. studie: AP-SY-1901. Příslušná data evidována ve složce: 88630 – 002_1.
     
  • K. M. Lewis, DVM, D. Spazierer, PhD, M. D. Urban, HT (ASCP), L. Lin, PhD, H. Redl, PhD, A. Goppelt, PhD: Comparison of regenerated and non-regenerated oxidized cellulose hemostatic agents. [on-line]. Eur Surg. 2013; 45(4): 213–220. Available on: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3739866/

  

Videa

Synthesia, a.s. - představení společnosti

Hemostatické prostředky OKCEL® - 3D animace

Použití hemostatik OKCEL® při otevřených chirurgických zákrocích

Použití hemostatik OKCEL® v laparoskopické chirurgii

Porovnání hemostatických prostředků OKCEL® a SURGICEL® z hlediska jejich přilnavosti, tvarové stability a možnosti polohování

Porovnání hemostatických prostředků OKCEL® a SURGICEL® z hlediska jejich zbarvení, tvarové stability a možnosti polohování

Porovnání hemostatických prostředků OKCEL® a SURGICEL® z hlediska jejich kompaktnosti, tvarové stability a možnosti polohování

Porovnání hemostatických prostředků OKCEL® a SURGICEL® z hlediska jejich absorpční kapacity

Porovnání hemostatických prostředků OKCEL® a SURGICEL® z hlediska jejich in-vitro bioresorbability

Porovnání manipulace s hemostatickými prostředky OKCEL® F a OKCEL® S

Reference

Na Chirurgickém oddělení Nemocnice Pardubického kraje a.s. byl opakovaně zkoušen a testován lokální hemostatický materiál na bázi oxidované celulózy vyráběný společností Synthesia a.s. (obchodní název OKCEL). Materiál byl použit během různých typů chirurgických výkonů, jako je resekce jater (aplikace na resekční plochu), nízká resekce rekta (laparoskopická i otevřená technika, aplikace na krvácení z kosti křížové) nebo laparoskopická cholecystektomie (aplikace části materiálu zavedeným 10mm portem na krvácející lůžko žlučníku). Materiál se velmi osvědčil, doba k dosažení hemostázy byla naprosto dostačující a rychlá, manipulace s materiálem byla bezproblémová. Za další výhodu oproti jiným lokálním hemostatickým materiálům považujeme určitou větší tuhost OKCELu po nasáknutí krví. Ta umožňuje větší stabilitu a tvarovou paměť materiálu v místě, kam byl materiál aplikován.

V rámci Kardiochirurgické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové je prováděna řada hrudních operací. Naše oddělení vykoná ročně okolo 250 hrudních chirurgických zákroků. Přibližně 70% těchto operací vyžaduje použití hemostatického materiálu, přičemž k regulaci a zastavení krvácení z povrchu hrudníku a plicního povrchu po dekortikaci a pleurektomii se nejčastěji používají hemostatika na bázi oxidované celulózy, protože operace parenchymatózních orgánů jsou velmi často doprovázeny difúzním nechirurgickým typem krvácení, které se velmi obtížně kontroluje.

Výhoda hemostatických prostředků OKCEL spočívá v jejich velmi snadné tvarovatelnosti a tvarové stálosti. OKCEL má také velmi vynikající adhezivní vlastnosti pro všechny druhy povrchů. Tato schopnost se používá k zastavení odtoku lymfatických tekutin po mediastinální lymfadenektomii v onkologické terapii rakoviny plic. Existují různé typy produktů OKCEL, které se liší velikostí a hustotou, takže konkrétní typ OKCELu lze vybrat podle typu chirurgického zákroku. Hemostatika OKCEL lze také použít k omezení odtoku vzduchu z poškozeného plicního parenchymu. Vyšší hustota a na první pohled vyšší tuhost tohoto materiálu je výhodná, protože vyšší hmotnost v gramech zajišťuje dlouhodobé snížení pH v pleurální dutině s pozitivním antiseptickým účinkem, který působí jako prevence proti vzestupu zánětu. Vyšší hustota také pomáhá udržovat konzistenci materiálu po aplikaci, což je užitečné v případě potřeby změnit umístění hemostatika na chirurgické ráně.

Na mém klinickém pracovišti, kde provádím různorodé stomatochirurgické výkony od vytržení (extrakce) zubů vč. komplikovaných vybavení z kosti čelisti, přes zákroky na sliznicích a dásních až po implantace zubních implantátů, jsem dostal příležitost zařadit do mého terapeutického armamentária i produkt tuzemského výrobce vstřebatelné oxidované celulózy pod firemním názvem OKCEL.

Od jara 2016 používám z výrobního portfolia tyto produkty: OKCEL H-T (standardní hustota úpletu), OKCEL H-D (vysoká hustota úpletu) a OKCEL F (vláknitá verze). Ve všech výše uvedených případech může být kterýkoli z těchto produktů OKCEL použit k zastavení krvácení nebo k řízení průběhu následného hojení po chirurgických zákrocích, u nichž existuje riziko pozdějšího (protrahovaného) krvácení. Všechny produkty OKCEL jsou 100% absorbovatelné, díky čemuž se lze vyhnout případným komplikacím se zarůstáním materiálu do rány a infikováním místa, které potřebuji mít co nejlépe zhojené. Další výhodou je skutečnost, že dosud nejsou známy žádné interakce s jinými léky (systémovými nebo lokálními), takže materiál lze použít také u těhotných a kojících pacientů.

Všechny verze OKCEL prokazují lokální bakteriostatické a baktericidní účinky díky vytvoření prostředí s kyselým pH kolem rány. Nižší hodnoty pH inhibují růst a množení gram-negativních a gram-pozitivních bakterií, včetně aerobních i anaerobních kmenů, které jsou přítomny v orální oblasti, použití OKCELu je proto obrovskou výhodou v počáteční fázi hojení a tvorbě krevního koagula. To je stomatology obzvláště ceněno po vytržení infikovaného zubu. Není to však adekvátní náhrada za systémovou aplikaci antibiotik.

OKCEL je balen ve sterilním utěsněném primárním a sekundárním balení, které se otevírá těsně před vložením materiálu do rány. Požadovaný tvar a množství materiálu se upraví nůžkami a pinzetou a poté se volně umístí na ránu. Vždy používám šicí materiály k upevnění OKCELu v ráně, abych ho udržel tam, kde ho potřebuji mít. Utažením rány stehem se také eliminuje riziko pozdějšího krvácení z rány, což přispívá k rychlejšímu hojení. Proto je doporučována ligatura ve všech případech použití. Výrobky OKCEL by se neměly před použitím navlhčit, aby se podpořila jejich absorpční kapacita. Rovněž se nedoporučuje úplně uzavírat výrobky OKCEL v neprodyšné ráně, protože by to mohlo vést k vytvoření trombu s lokálními i systémovými komplikacemi (i když v dentoalveolární chirurgii toto nehrozí tak jako v případě velké chirurgie). Pokud by mělo dojít při sutuře rány k obliteraci rány, je doporučována drenáž. Tím se vyvarujeme komplikacím ve smyslu trombózy.

Konkrétní typ produktu je vybrán podle povahy rány. Univerzální a mnou nejoblíbenější verzí je OKCEL F. Oproti jiným hemostatickým materiálům si cením toho, že se po nasáknutí krví nelepí na nástroje, což výrazně znepříjemňuje manipulaci v mnohdy nepřehledném operačním poli. U verze OKCEL F nehrozí, že by se oddělovala jednotlivá vlákna, vše drží pohromadě. Takto lze docílit efektivní hemostáze v lokalitě dle potřeby operatéra/ošetřujícího lékaře.

Časté dotazy