Historie

SYNTHESIA, a. s. je předním evropským výrobcem kvalifikované chemie se stoletou tradicí. Ve svém areálu zaměstnává zhruba 1 400 zaměstnanců, kteří vyrábějí stovky produktů pro zákazníky z více jak 70 zemí světa. Obrat firmy přesáhl v roce 2023 částku 4,5 mld. Kč.

Synthesia je zároveň původním českým výrobcem hemostatických prostředků na bázi oxidované celulózy. Tyto produkty se používají v biomedicínském segmentu s primárním zaměřením na profesionální chirurgii a na trhu jsou nabízeny pod registrovanou ochrannou známkou OKCEL®.  Hemostatika OKCEL® se vyrábí v rámci obchodní jednotky Oxycelulóza, která je součástí SBU Nitrocelulóza, jedné ze strategických obchodních jednotek společnosti.

 

Zásadní milníky v historii společnosti
 1. 1920

  historie naší společnosti začíná založením „Československé akciové továrny na látky výbušné“

 2. 1923

  zahájení výroby energetické nitrocelulózy

 3. 1925

  zahájení výroby kyseliny dusičné a sírové

 4. 1939

  zahájení výstavby závodu na výrobu barviv a léčiv v Pardubicích - Rybitví

 5. 1942

  zahájení výroby farmaceutických substancí

 6. 1950

  zahájení výroby průmyslové nitrocelulózy

 7. 1994

  transformace na akciovou společnost Synthesia, a.s.

 8. 90´s

  postupný vývoj výroby oxidované celulózy

 9. 2004

  registrace ochranné známky OKCEL®

 10. 2006

  nový závod na výrobu oxidované celulózy a jejích derivátů

 11. 2009

  jediným majoritním akcionářem společnosti se stává AGROFERT HOLDING, a.s

 12. 2010

  získání certifikace CE pro hemostatické výrobky prodávané pod značkou OKCEL®
  na trh uvedena produktová řada OKCEL® H-T (standardní pletená forma) a OKCEL® H-D (pletená forma s vyšší savostí)

 13. 2012

  představení netkané verze vstřebatelného hemostatika s vrstvenou strukturou - OKCEL® F

 14. 2020

  představení inovativní netkané zesílené verze hemostatika - OKCEL® S

 15. 2024

  jediným majoritním akcionářem společnosti se stává skupina KAPRAIN

Kvalita a výroba

Hemostatika OKCEL® jsou klasifikována jako zdravotnický prostředek třídy III. Česká zkušební společnost s mezinárodní působností ITC Zlín (Institut pro testování a certifikaci, a. s.) jim udělila CE značku, která potvrzuje soulad se všemi příslušnými normami EU upravujícími výrobu zdravotnických prostředků.

Náš systém řízení kvality byl navržen tak, aby maximalizoval celkovou efektivitu v celém procesním řetězci, zvyšoval spokojenost zákazníků a zároveň splňoval požadavky mezinárodní normy ISO 13485: 2016 a evropské směrnice 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích. Synthesia byla certifikována společností Lloyd's Register Quality Assurance dle normy ISO 13485: 2016 a společností Bureau Veritas Certification Holding podle norem ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 a ISO 45001: 2018. Kromě toho patří Synthesia mezi zakládající členy programu nazvaného „RESPONSIBLE CARE“. Po úspěšné desáté obhajobě v srpnu 2022 jsme získali právo používat toto logo až do října 2027.

V Synthesii klademe důraz na zaškolený výrobní personál - naši zaměstnanci musí mít stále na paměti, že výrobky OKCEL® byly navrženy pro humánní použití a musí být tedy maximálně bezpečné a efektivní. Našim cílem na všech úrovních je dosáhnout usnadnění chirurgických výkonů za současného zlepšení péče o pacienta.

25

let zkušeností s hemostatiky

8

miliónů chirurgických zákroků

4

světové kontinenty

Politika kvality BU Oxycelulóza:

Vrcholové vedení společnosti se zavazuje vyrábět bezpečné a plně funkční zdravotnické prostředky v souladu s platnými zákonnými / regulačními požadavky a dodržovat postupy systémů po-výrobního dozoru a vigilance týkající se zdravotnických prostředků s cílem zajištění spokojenosti zákazníků a koncových uživatelů (pacientů).

K dosažení tohoto cíle máme tým kvalifikovaných a kompetentních pracovníků, kde každý manažer je zodpovědný za zvyšování kvality ve svém oddělení, zároveň má však na zřeteli cíle zvyšování kvality nejen ve své oblasti, ale i v celé společnosti. Každý pracovník tak přispívá k realizaci strategických cílů společnosti.

Kromě toho se vrcholové vedení zavazuje udržovat efektivitu systému managementu kvality za využití procesně orientovaného přístupu ke stanovení cílů pro každou oblast systému řízení kvality, která je každoročně přezkoumávána.

 

ISO 9001:2015
ISO 14001:201
ISO 45001:2018
ISO 13485:2016
EC 1023 No. 20 0029 QS/NB
EC 1023 No. 20 0030 QS/NB
Responsible Care

Spolupráce

V Synthesii jsme si vědomi toho, že klíčovou oblastí pro budoucí rozvoj společnosti je oblast výzkumu a vývoje. Každoročně tak investujeme stále vyšší prostředky z čistého obratu společnosti zpět do výzkumných projektů, zařízení a kvalifikovaných lidských zdrojů. Výzkum a vývoj chápeme jako něco, co nás posouvá vpřed a vytváří náskok před konkurencí.

Za účelem udržení vysokého standardu kvality výrobků a spokojenosti koncových uživatelů při zavádění nových inovací Synthesia úzce spolupracuje se vzdělávacími institucemi v chemické a technické oblasti, výzkumnými ústavy, chirurgy a dalšími zdravotnickými pracovníky, včetně následujících:

Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků
Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická
Střední průmyslová škola chemická Pardubice
Technická Univerzita v Liberci
Veterinární a farmaceutická Univerzita Brno
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
CEITEC - Středoevropský technologický institut
VUOS a.s. (Výzkumný ústav organických syntéz)
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

 

Naše spolupráce se vzdělávacími institucemi má mnoho podob, včetně exkurzí, učňovských kurzů a pomoci studentům při přípravě jejich odborných prací. Rovněž nabízíme TRAINEE program určený speciálně pro absolventy vysokých škol.