Produktové řady

Produktová řada BASIC

Profesionální vstřebatelná hemostatika na bázi oxidované celulózy ve formě sterilní pletené textilie.

Produktová řada ADVANCED

Profesionální vstřebatelná hemostatika na bázi oxidované celulózy ve formě měkkého netkaného materiálu.

Prášková forma

Polotovar na bázi oxidované celulózy.

Mechanismus účinku

Po nasáknutí krví OKCEL® nabobtná do rosolovité hmoty, která si však stále udržuje původní strukturu. Tím produkt napomáhá při tvorbě krevní sraženiny v počáteční fázi denaturace krevních proteinů, což vede k lokální hemostáze a kontrole krvácení. Aktivace koagulačního systému krevní plazmy je velmi pravděpodobně iniciována negativně nabitým povrchem oxidované celulózy, což má za následek tvorbu trombinu a teprve následně aktivaci a adhezi krevních destiček a tvorbu fibrinu (polymerizace rozpustného fibrinogenu na nerozpustnou fibrinovou síť, která je základem krevního koláče). 1, 2

Proces, kterým se tvoří krevní sraženiny, zahrnuje komplexní sadu reakcí, které se společně nazývají koagulační kaskáda: 3

 

Mode of action

 

Pokud je OKCEL® použit v přiměřeném minimálním množství, vstřebává se prakticky bez tkáňové reakce a bez reziduí v závislosti na stupni nasycení krví, množství použitého produktu a charakteru tkáně.

 

 

1. Kollár, P. et al. Hemostatické účinky oxidované celulosy. Česká a slovenská farmacie, 2008; 57, 11-16

2. Ryšavá, J. et al. Surface interactions of oxidized cellulose with fibrin(ogen) and blood platelets. Sensors and Actuators B: Chemical 90(1-3):243-249, April 2003. DOI: 10.1016/S0925-4005(03)00035-2.  

3. https://ib.bioninja.com.au/standard-level/topic-6-human-physiology/63-defence-against-infectio/clotting.html

Proč si vybrat OKCEL®

Nejrozšířenějším biodegradabilním hemostatikem je oxidovaná regenerovaná celulóza (ORC). OKCEL® jako neregenerovaná oxidovaná celulóza (ONRC) má velmi podobné vlastnosti a prakticky stejnou indikaci, ale v některých parametrech důležitých pro klinické použití se může lišit.

  

Prémiová vstupní surovina

OKCEL® se vyrábí z extra dlouhovlákenné bavlny (ELS) té nejvyšší kvality, která je pouze mechanicky ošetřena a bělena, zatímco ORC se vyrábí z viskózy získané chemickou úpravou celulózy.

Snadnější polohování bez paměťového efektu

Vynikající tvarová stabilita a pomalejší želatinace ONRC umožňuje snadnější polohování hemostatického materiálu i po umístění do místa krvácení. To výrazně zjednodušuje manipulaci s materiálem během chirurgických zákroků. 1

Ekvivalentní baktericidní účinek

I přes nepatrný rozdíl v kyselosti ORC a ONRC nebyl pozorován žádný rozdíl v baktericidním účinku2

Vynikající hemostáza

Jak bylo prokázáno ve srovnávacích in-vivo modelech, při použití ONRC se dosahuje efektivnější zástavy krvácení mimo jiné díky roztřepeným vláknům materiálu, která vytvářejí větší povrchovou plochu. 2

Vynikající bioresorbabilita / biodegradabilita

In-vitro testy bioresorbability prokázaly lepší rozklad ONRC oproti ORC, který vytvořil kompaktní gelovou sraženinu materiálu. 1
Nedokonalé vstřebání ORC může in-vivo způsobit vytvoření granulomu napodobujícího různé patologické stavy, což může následně komplikovat pooperační diagnostiku.

Prokázaný antimikrobiální účinek

Baktericidní a bakteriostatické vlastnosti hemostatických prostředků OKCEL® představují vedle lokální hemostázy další benefit, které použití našich produktů přináší. Antimikrobiální účinek výrobků OKCEL® proti četným patogenním bakteriím přímo souvisí s nízkou hodnotou pH v prostředí kolem rány, kdy nižší hodnoty pH inhibují růst a množení gram-negativních a gram-pozitivních bakterií, včetně aerobních i anaerobních kmenů. Tato antimikrobiální účinnost byla potvrzena proti 36 kmenům, včetně bakterií odolným k antibiotikům (MRSA, PRSP, VRE, MRSE). 3

Hemostatika OKCEL® však v žádném případě nejsou určena jako náhrada za terapeutickou nebo profylaktickou antimikrobiální intervenci farmaky za účelem kontroly nebo prevence pooperačních infekcí.

Snadno otevíratelné balení s vynikající odolností

Jsme si dobře vědomi toho, že nejenom samotný produkt, ale i jeho obal hraje důležitou roli.  Obaly OKCEL® byly navrženy tak, aby splňovaly specifické požadavky na balení zdravotnických prostředků a zároveň poskytovaly vynikající ochranu produktu po celou dobu jeho životnosti i vynikající odolnost proti mikrobiální kontaminaci, minimalizovaly riziko selhání obalu, přinášely zákazníkům všechny relevantní informace a především aby se s nimi dalo v rozhodný okamžik během provádění chirurgických zákroků snadno manipulovat.

Klíčové parametry balení:
 

  • dvojité sterilní balení vyhovující nejvyšším standardům pro balení zdravotnických prostředků
  • snadná manipulace (primární i sekundární obal mají na jedné straně peel efekt pro jejich snadné otevírání)
  • vynikající ochrana po celou dobu životnosti produktu a vynikající odolnost proti mikrobiální kontaminaci (primární i sekundární obal je zataven)
  • minimální riziko selhání balení
  • všechny relevantní informace jsou jasně a zřetelně uvedeny
  • praktická terciální krabička obsahuje zatavený primární a sekundární obal s peel efektem, příbalový leták a trojštítky pro následnou lepší sledovatelnost produktu

 

1. Jindřich Lahovský, MD. Závěrečná zpráva laboratorního vyhodnocení vlastností hemostatik na bázi oxidované regenerované a neregenerované celulózy. Study Report Ref. No. AP-SY-1901. Data on file: 18640 – 034.

2. K. M. Lewis, DVM, D. Spazierer, PhD, M. D. Urban, HT (ASCP), L. Lin, PhD, H. Redl, PhD, A. Goppelt, PhD: Comparison of regenerated and non-regenerated oxidized cellulose hemostatic agents. [on-line]. Eur Surg. 2013; 45(4): 213–220. Available on: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3739866/

3. Ing. Iveta Brožková, Ph. D. Katedra biologických a biochemických věd na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Závěrečná zpráva z testování antimikrobiální aktivity produktů OKCEL®. Příslušná data evidována ve složce: 18640 - 034.