BIO – KOMPATABILITA, DEGRADABILITA, RESORBABILITA

OXIDOVANÁ CELULÓZA je známa jako biodegradabilní, bioresorbovatelný a biokompatibilní 1  polymer bez nežádoucích vlivů na organismus, který se ve zdravotnictví používá již desítky let jako lokální hemostatikum. Díky antimikrobiálnímu účinku proti celé řadě patogenních mikroorganismů a léčebným účinkům je použití oxidované celulózy v mnoha lékařských aplikacích spojeno s významnými výhodami.

ŠIROKÉ MOŽNOSTI POUŽITÍ

OKCEL® je hemostatikum na bázi neregenerované oxidované celulózy, které je určeno ke kontrole vnitřního kapilárního, žilního a malého arteriálního krvácení během celé řady chirurgických zákroků, včetně minimálně invazivních výkonů, u nichž nejsou konvenční hemostatické metody jako např. stehy nebo ligatury účinné nebo proveditelné. 2

RYCHLÁ VSTŘEBATELNOST

OKCEL® je dokonale přijímán organismem, obvykle se absorbuje do 14 dnů prakticky bez tkáňové reakce a bez reziduí v závislosti na množství použitého produktu, stupni saturace krví a charakteru tkáňového podloží. 3, 4

EFEKTIVNÍ HEMOSTÁZA

OKCEL®  se vyznačuje rychlou vstřebatelností v organismu a vysokou hemostatickou kapacitou, která je pozitivně ovlivněna vynikající absorpcí materiálu a jeho velkou povrchovou plochou. 5 Hemostázy je dosaženo přibližně za 1,5 minuty. 3, 4

BAKTERICIDNÍ A BAKTERIOSTATICKÉ VLASTNOSTI

Produkty výrobkové řady OKCEL® mají prokázaný antimikrobiální účinek proti širokému spektru patogenů 6 (včetně bakterií rezistentních na antibiotika MRSA, PRSP, VRE, MRSE), a tím napomáhají i následné regeneraci tkáně.

SNADNÁ MANIPULACE A POLOHOVÁNÍ

OKCEL® je hemostatický materiál s vynikajícími vlastnostmi, jako je snadná manipulovatelnost, možnost opětovného polohování na operační ráně a tvarová stabilita. 5

100% PŘÍRODNÍ MATERIÁL

OKCEL® je vyráběn selektivní oxidací extra dlouhovlákenné bavlny té nejvyšší kvality.

TRADIČNÍ EVROPSKÝ VÝROBCE

OKCEL® je vyráběn zavedenou evropskou společností se stoletou historií.

1. Pro produkty OKCEL® doloženo testy biokompatibility v souladu s EN ISO 10993. Příslušná data evidována ve složce: 18640-033.

2. Vizte příbalový leták produktů OKCEL®. Příslušná data evidována ve složce: 18640-033.

3. Jindřich Lahovský, MUDr. Hodnocení účinnosti a bezpečnosti zdravotnických prostředků produktové řady OKCEL®. Ref. č. studie: AP-SY-1501. Příslušná data evidována ve složce: 18640 – 033.

4. Jindřich Lahovský, MUDr. Hodnocení účinnosti a bezpečnosti zdravotnického prostředku OKCEL® S. Ref. č. studie: AP-SY-1701. Příslušná data evidována ve složce: 18640 – 033.

5. Jindřich Lahovský, MUDr. Závěrečná zpráva laboratorního vyhodnocení vlastností hemostatik na bázi oxidované regenerované a neregenerované celulózy. Ref. č. studie: AP-SY-1901. Příslušná data evidována ve složce: 18640 – 034.

6. Ing. Iveta Brožková, Ph. D. Katedra biologických a biochemických věd na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Závěrečná zpráva z testování antimikrobiální aktivity produktů OKCEL®. Příslušná data evidována ve složce: 18640 - 034.