OKCEL - logo

OKCEL: Oxidovaná vstřebatelná celulóza na přírodní bázi

okcel-image

Obchodní jednotka BU Oxycelulóza, jako součást SBU Nitrocelulóza, která je jednou ze strategických jednotek Synthesia, a.s., je předním českým přímým výrobcem produktů z oxidované celulózy, s více jak 20ti letou zkušeností.

Naše portfolio výrobků může být rozděleno do dvou hlavních skupin.

Produkty plošných forem, které jsou profesionálními hemostatiky, sloužícími pro kontrolu krvácení ve vnitřním prostředí těla, při různě rozsáhlých chirurgických zákrocích. Hemostáze je docílena do 3 minut a maximálně do 21 dní jsou produkty tělem beze zbytku resorbovány.

Produkty práškových forem, majících funkci polotovaru, pro výrobu finálních práškových zdravotnických prostředků s různými funkcemi.

Tým BU Oxycelulóza nabízí také možnost úpravy parametrů výrobků ve spolupráci s výzkumným ústavem VÚOS.